Φάλη Βολιώτη

Φάλη Βολιώτη

Φάλη Βολιώτη

Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του ΕΚΠ Αθηνών με ειδικότητα στο ορχηστικό και αθλητικό μάνατζμεντ. Ασχολήθηκε από νωρίς με τον χορό. Είναι κάτοχος επαγγελματικών διπλωμάτων του αγγλικού συστήματος Imperial Society of Teachers of Dancing για μπαλέτο και μοντέρνο χορό. Είναι πιστοποιημένη και εξουσιοδοτημένη εκπαιδεύτρια ομαδικών προπονητικών προγραμμάτων με εξειδίκευση στο Pilates (mat, props, reformer, cadillac, prenatal), Yoga και Personal Training. Έχει ανάλογη επαγγελματική εμπειρία στην προπονητική, μουσικοκινητική και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά.