Cross Training

Cross Training

Το Cross Training είναι ένα πρόγραμμα μέτριας ως υψηλής έντασης, με κύρια χαρακτηριστικά τις εναλλαγές ασκήσεων αντίστασης με λειτουργικές ασκήσεις, με μιμητικές ασκήσεις «αερόβιας» επίδρασης / δραστηριοποίησης "cardio” και τα διαλείμματα.